BALIKLARDA BEYİN

Balıklarda beyin, genel olarak ön, orta ve arka kısım olmak üzere üç bölüm halinde incelenebilir. Ön kısımda, beyin ile doğrudan irtibat sağlayan OLFAKTİF loplar vardır. Bu bölgenin balıklarda esas olarak koku alma hissiyle ilgili olduğu söylenirse de diğer bazı fonksiyonları da idare ettiği saptanmıştır. Örneğin, olfaktarius lopları çıkarılan üç dikenli Dikence balığı (Gasterosteus aculeatus) türünde üreme düzensizlikleri görülmüştür.

Yüksek omurgalılardaki düşünme merkezi olan cerebral hemisferler (beyin yarımküreleri) balıklarda koku alma merkeziyle birleşmişlerdir. Bunun içindir ki örneğin, köpek balıklarında suda hasıl olan herhangi bir kan kokusu, onların yırtıcılık hislerini kışkırtır ve dolayısıyla köpek balığı hemen kan kokusunun geldiği yöne doğru yönelir.   

Beynin ön tarafından çıkan oblik sinirler, CHİASMA denilen çeşitli çaprazlanmalar meydana getirirler. Örneğin, Cyclostomat’larda her bir sinir doğrudan doğruya göze bağlanırken, teleostlarda ters bir chaisma halinde bağlanmaktadır. Şöyle ki, gözlere giden sinirler beynin alt tarafında çaprazlanarak sağdan çıkan sinir sol göze, soldan çıkan sinir ise sağ göze bağlanmaktadır.

Anterior çukurluğun tabanında salgısı organik dengenin sağlanmasında büyük rol oynayan hipofiz bezi yer alır.

Beynin posteriorunun önemli bir kısmında oblik lobların gerisinde yerleşmiş olan beyincik bulunmaktadır. Bunu takiben de bir taraftan beyin boşluğuyla diğer taraftan omurilik ile irtibat sağlayan omurilik soğanı yer almaktadır. 

Beynin büyüklüğü türlere göre değişmektedir ve balığın ağırlığıyla da pek orantılı değildir.

BALIK FİZYOLOJİSİ
RSS Feed
Forum Sayfası İçin Tıklayın...

Siteye gitmek için tıklayın.